Nyheter

Du kan prenumerera på nya inlägg från denna sida genom att klicka på länken vid den oranga symbolen nedan. Mer information om detta finner du här.

Ny sekreterare sökes från mars 2019

skickad 13 juni 2018 12:07 av Åsa Andersson   [ uppdaterad 13 juni 2018 12:07 ]

Märk din båt om den ligger på samfälld mark

skickad 2 nov. 2016 12:04 av Åsa Andersson

Alla båtar som ligger på samfälld mark ska vara märkta med fastighetsbeteckning och telefonnummer.
Båtar som inte är märkta kommer att fraktas bort.

Fastighetsnumret brukar oftast se ut så här ungefär: S8:123 eller A7:123.

Fluorescerande västar till båtvakten

skickad 22 juni 2016 13:19 av Åsa Andersson

Vi har fått fluorescerande västar av polisen att använda när vi går båtvakt.
Västarna hänger i klubbhuset. Glöm inte att returnera nästa morgon.

Märk din båt på land

skickad 22 juni 2016 13:17 av Åsa Andersson

Se till att din båt är märkt med namn och fastighetsbeteckning när den ligger på land.
Omärkta båtar kommer att flyttas efter den 1 augusti.

Lediga båtplatser

skickad 27 maj 2016 12:41 av Åsa Andersson

Det finns fortfarande lediga båtplatser inför säsongen 2016. Kontakta medlem@harsfjarden.net för information.

Stölder i Karlslund natten 17-18 september

skickad 19 sep. 2015 07:34 av Åsa Andersson

Ett flertal båtar har blivit utsatta för stölder i Karlslund natten mellan torsdagen den 17 och fredagen den 18 september. Det rör sig dels om propellerstölder, dels om hela motorer. Så vitt vi vet har även ett par aluminiumbåtar stulits.

Om du fortfarande har båten i sjön vid bryggorna i Karlslund så råder vi dig att titta till din båt. Meddela gärna båtklubben om du har mer information att lämna. Antingen till styrelsen snabel-a harsfjarden.net eller till vakt snabel-a harsfjarden.net.

Bensinstölder

skickad 19 juli 2015 07:21 av Åsa Andersson

Bensinstölder både i Båtstigen och Utöbryggan i veckan. Gå ner och checka din båt när du har möjlighet!

Lådorna i badparken vid Karlslund

skickad 1 sep. 2014 11:40 av Åsa Andersson

Under hösten och vintern kommer alla lådor i badparken vid Karlslund att lappas. Lådor som inte är försedda med namn och fastighetsbeteckning kommer att forslas bort och slängas.
Gå ner och kolla och märk din låda med namn o fastighetsbeteckning så kommer den att lämnas kvar.

Y-bommarna tas upp 15 november

skickad 1 sep. 2014 11:26 av Åsa Andersson

Runt den 15 november tas y-bommarna upp. Kvarlämnade förtöjningar kommer att tas bort.

Kontakta bryggtillsyningsmannen för att bli anvisad en "låneplats" om du vill du ligga kvar i sjön efter den 15 november.

Alternativa vinterplatser för din båt

skickad 1 sep. 2014 11:23 av Åsa Andersson

Samfälligheten meddelar att det gäller att noga hålla reda på planeringen runt just din tomt de närmaste 18 månaderna så att du inte helt plötsligt är "innestängd" med djupa diken runt sin tomt så att du inte kommer in/ut med din bil eller båt när det är dags för upptagning/sjösättning.

Informationen på samfällighetens sida följer nedan, men håll dig uppdaterad på www.arsta-havsbad.se löpande.

Då SIAAB nu har fått hela entreprenaden, så vill de angripa hela området samtidigt, vilket gör att vi måste se upp med var vi ställer våra båtar och bilar inför vintern.

Den etappindelning som gjorts gäller inte fullt ut längre.

Du som fastighetsägare måste hålla dig informerad om när grävningen kommer i närheten av din fastighet och ev omboka slamtömning, då det kan vara svårt med framkomligheten just då.

Planera noga när du ska ta upp din båt eller vinterparkera din bil. Grävningar kommer även att ske i dassgångar, så se upp med var du parkerar bilen.

Alla våra gemensamma parkeringar kan användas för tillfällig parkering av bil och båt. P-service är vidtalad att inte lappa bilar under denna tid, så 7-dagarsregeln kan vi bortse ifrån. Glöm inte den röda eller blåa p-dekalen, som måste märkas med fastighetsbeteckningen för att gälla.

På infobodens anslagstavla vid stora parkeringen kommer fortlöpande information att ges var det kommer att grävas den närmaste tvåveckors perioden.

Fr o m den 1 september kommer boden att vara bemannad onsdagar från kl 15.00 till 19.00.

Det är 6 team som nu sätter igång med att gräva för VA och beräknas vara klara till den 1 november 2015. Under våren 2016 kommer man att färdigställa våra vägar.

SIAAB har hittills visat en god vilja att snabbt gräva upp men också snabbt lägga igen, så förhoppningsvis blir vi inte ”inlåsta” så lång tid men det gäller att planera var bilen ska stå eller när du ska ta upp båten.

1-10 of 61

Comments