Styrelsen och kontaktuppgifter (2018)

Information och kontakt info@harsfjarden.net
Meddelande till samtliga styrelsemedlemmar
styrelsen@harsfjarden.net

Reidar Englund
ordförande, hamnkapten, båtplatser & medlemmar


Loffa Boman
kassör, bryggtillsyningsman Båtstigen

Åsa Andersson
vice ordförande,
sekreterare, webb & info

Johan Bågander
vaktchef

Anders Danay


Per Karlsson
bryggansvarig Utöbryggan

Leif Söderberg
bryggtillsyningsman Karlslund, material-ansvarig, uthyrning av båtvagn
M: 070-542 65 53M: 070-550 29 67M: 070-733 20 07M: 072-249 08 14


M: 070-990 10 38


M: 076-122 78 66


M: 070-851 57 40