Styrelsemöte 15 september

skickad 20 sep. 2010 12:59 av Åsa Andersson
På styrelsens senaste möte diskuterades bland annat:

Vi välkomnar ytterligare 1 medlem till båtklubben.

Några få eftersläntrare har ännu inte betalt sina avgifter, men vi räknar med att detta kommer att ske inom de närmaste veckorna.

Till nästa år påminner vi alla som går båtvakt att anteckna i liggaren i Klubbhuset att och hur man har patrullerat sin brygga.
Comments