Motioner till årsmötet

skickad 13 dec. 2012 10:54 av Åsa Andersson
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari för att behandlas på årets stämma. Det går bra att skicka in motioner hela året.
Skicka din motion till info@harsfjarden.net.
Comments