Båtklubben önskar alla medlemmar God Jul!

skickad 24 dec. 2011 00:45 av Åsa Andersson   [ uppdaterad 24 dec. 2011 10:40 ]
Det extremt höga vattenståndet och de hårda vindarna i december har orsakat skador på flera av våra bryggor.
Vår Bostads brygga har så allvarliga skador att vi valt att spärra av den.
Även de andra bryggorna i området bör beträdas med yttersta försiktighet.

Båtklubben kommer naturligtvis att åtgärda bryggorna så snart det är praktiskt möjligt.

Tills vidare önskar vi alla medlemmar God Jul!

Båtstigens brygga
Bryggan vid Båtstigen.
foto: H-G Ericsson

Stranden vid Båtstigen
Stranden vid Båtstigen.
foto: H-G Ericsson
Comments