Valberedningen

Båtklubbens valberedning består fram till nästa årsmöte av Robert Fockstedt (sammankallande) Rolf Öster och Berndt Carlborg.

Valberedningen tar inför varje årsmöte fram kandidater till styrelsen. Om du är intresserad av att vara med i båtklubbens styrelse eller någon av de andra förtroendeposterna så kontaktar du Robert Fockstedt på 073-345 11 33, robert.fockstedt@telia.com.