Välj själv vilka datum du vill gå båtvakt 2012!

Post date: Oct 4, 2011 5:58:53 AM

På årsmötet i mars 2011 togs beslut om att utöka vaktningen till 2 pass per medlem och säsong. Nytt för den kommande säsongen är att du själv kan välja vilka datum du ska gå båtvakt. (Varje medlem vaktar sitt eget bryggområde om inte du har fått något annat meddelande.)

I samband med årsmötet i mars kommer tre stora scheman att sättas upp i klubbhuset, ett för varje bryggområde: Karlslund, Utöbryggan/Vår bostads väg och Båtstigen.

Du har då fram till den 20 april på dig att gå dit och själv fylla i de två (2) datum som du vill gå båtvakt. De som inte fyllt i två vaktdatum den 20 april kommer att få datum tilldelade av styrelsen – dina vaktdatum kommer i sådana fall att skickas ut per post i början av sommaren.

Mer information kommer du att få i Årsta Havsbladet, med kallelsen till årsmötet (kommer via e-post i februari) här på hemsidan och på www.facebook.se/batklubben

Denna information hittar du också permanent i navigeringen till vänster under rubriken Medlemsskap & båtplats | Båtvakt 2012