Utökad båtvakt

Post date: May 29, 2011 7:06:10 PM

På årsmötet i mars kom vi överens om att utöka båtvakten till 2 pass per medlem och säsong.

De närvarande medlemmarna var eniga om att vi inte ville gå tillbaks till att varje medlem ska vakta hela området, utan att nuvarande system – där varje medlem vaktar ”sin egen brygga” – ska vara kvar. Dock är vi inte tillräckligt många för att täcka upp behovet med endast ett vaktpass per medlem och varje medlem måste nu alltså vara bredda på att gå två pass varje sommar.

Alla kallelser ska nu vara utskickade till medlemmarna. Som vanligt är det du själv som byter vaktpass om datumen du blivit tilldelade inte passar dig. I Klubbhuset hittar du kontaktuppgifter till övriga medlemmar.