Stämma i båtklubben

Post date: Mar 30, 2011 6:31:40 PM

I söndags ägde den årliga stämman rum i klubbhuset i Karlslund.

Trots att det var sommartid var det rekordmånga närvarande på mötet vilket var glädjande i och med att kallelsen i år för första gången till stor del gått ut via e-post.

Protokollet för årsmötet finns för nedladdning här.