Redan stölder i området!

Post date: May 16, 2011 7:06:37 AM

Tyvärr är stölderna redan i full gång i området. Natten till måndagen stals en Buster med 115 hk motor vid Båtstigens brygga.

Vaktsäsongen är i full gång nu och detta visar än en gång på att det är extra viktigt med bevakning under våren/försommaren samt den tidiga hösten när området inte är så befolkat som under högsäsong.