Nytt från styrelsen

Post date: Aug 30, 2010 6:07:17 PM

Styrelsen hade ett av sina ordinarie möten den 24 augusti. Nedan följer några av de frågor vi diskuterade.

Vi välkomnar 10 nya medlemmar till båtklubben.

Glädjande nog har betalningsmoralen varit mycket god i år. Kommande år kommer vi att bli hårdare mot dem som inte betalar avgiften i tid, men förhoppningsvis fortsätter det på samma sätt som i år.

Jolledäcket som är planerat vid Sjövreten är försenad på grund av anmälan om muddring till kommunens miljökontor. Innan vi fått svar från miljökontoret kan byggnationen inte påbörjas.

Vi diskuterar hur vi kan förbättra säkerheten runt båtplatserna med utökad vakthållning.

Nästan alla båtplatser är uthyrda, men ändå står många tomma eftersom många inte verkar ha sjösatt i år.