Motioner till årsmötet

Post date: Dec 13, 2012 6:54:00 PM

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari för att behandlas på årets stämma. Det går bra att skicka in motioner hela året.

Skicka din motion till info@harsfjarden.net.