Kallelsen till årsmötet är skickad

Post date: Mar 1, 2013 1:58:40 PM

Idag har kallelsen till årsmötet gått ut via e-post. Åtminstone 22 av e-postadresserna vi har i vårt register var felaktiga och meddelandet kom i retur. Hör av dig till oss om du inte fått kallelsen via e-post så att vi kan kontrollera om vi har dina rätta uppgifter.

Prata också gärna med dina kompisar och kolla att de fått meddelandet.

För dem som inte angett e-postadress har kallelsen skickats med vanlig post och borde ha nått mottagarna idag.