Sista dag för motioner 1 februari

Post date: Aug 24, 2013 11:01:37 AM

För dig som vill skriva en motion till Båtklubben så ska den vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2014 för att behandlas på årsmötet den 30 mars 2014.