Bryggan vid Vår Bostads väg stänger för reparation

Post date: Sep 28, 2012 2:38:52 PM

Under hösten och vintern kommer bryggan vid Vår Bostads väg att genomgå omfattande reparationer.

Senast den 15 oktober måste samtliga båtar vara upptagna eftersom förtöjningsvajrarna i aktern då kommer att nedmonteras inför byggstarten.

Du som har båtplats vid bryggan ombeds även ta bort allt förtöjningsmaterial och personliga redskap såsom stegar, bryggfendrar eller liknande. Allt som inte tagits bort den 15 oktober kommer att tas bort och kastas.

Ombyggnaden kommer att ta ett antal månader i anspråk, men bryggorna kommer att vara klara i god tid till sjösättning i vår.

Du som vill ha din båt i även efter den 15 oktober - kontakta Båtklubben så kan vi anvisa en tillfällig plats under senhösten.