Alternativa vinterplatser för din båt

Post date: Sep 1, 2014 6:23:19 PM

Samfälligheten meddelar att det gäller att noga hålla reda på planeringen runt just din tomt de närmaste 18 månaderna så att du inte helt plötsligt är "innestängd" med djupa diken runt sin tomt så att du inte kommer in/ut med din bil eller båt när det är dags för upptagning/sjösättning.

Informationen på samfällighetens sida följer nedan, men håll dig uppdaterad på www.arsta-havsbad.se löpande.

Då SIAAB nu har fått hela entreprenaden, så vill de angripa hela området samtidigt, vilket gör att vi måste se upp med var vi ställer våra båtar och bilar inför vintern.

Den etappindelning som gjorts gäller inte fullt ut längre.

Du som fastighetsägare måste hålla dig informerad om när grävningen kommer i närheten av din fastighet och ev omboka slamtömning, då det kan vara svårt med framkomligheten just då.

Planera noga när du ska ta upp din båt eller vinterparkera din bil. Grävningar kommer även att ske i dassgångar, så se upp med var du parkerar bilen.

Alla våra gemensamma parkeringar kan användas för tillfällig parkering av bil och båt. P-service är vidtalad att inte lappa bilar under denna tid, så 7-dagarsregeln kan vi bortse ifrån. Glöm inte den röda eller blåa p-dekalen, som måste märkas med fastighetsbeteckningen för att gälla.

På infobodens anslagstavla vid stora parkeringen kommer fortlöpande information att ges var det kommer att grävas den närmaste tvåveckors perioden.

Fr o m den 1 september kommer boden att vara bemannad onsdagar från kl 15.00 till 19.00.

Det är 6 team som nu sätter igång med att gräva för VA och beräknas vara klara till den 1 november 2015. Under våren 2016 kommer man att färdigställa våra vägar.

SIAAB har hittills visat en god vilja att snabbt gräva upp men också snabbt lägga igen, så förhoppningsvis blir vi inte ”inlåsta” så lång tid men det gäller att planera var bilen ska stå eller när du ska ta upp båten.