Förtöj alltid för storm!

Båtklubben ansvarar inte för skada som uppstår på båt förtöjd vid bryggan på grund av otillfredsställande eller slarvigt belagda förtöjningslinor. Inte heller för skador som kan uppstå till följd av brustna förtöjningar eller liknande. Eventuella skador på bryggor eller y-bommar ersätts av den som åsamkat skadan.

Enligt båtklubbens ordningsregler ska alla båtar:

  • vara väl förtöjda med för båtstorleken rekommenderade repkvaliteter och dimensioner.
  • ha regelbunden tillsyn och ösas.
  • vara väl avfendrade mot intilliggande båtar

Följ tillverkarens rekommendationer vid val av typ och dimension på dina linor eller kolla försäkringsbolagens hemsidor som har mycket utförlig information om hur man förtöjer säkert.

Använd i första hand schacklar vid förtöjning. Om karbinhake används ska den vara självsäkrande – en vanlig karbinhake är direkt olämplig.

Vid båtklubbens bryggplatser med y-bom eller pållare gäller att två tampar ska användas i aktern. Dessa ska förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna.

I synnerhet vid förtöjning vid flytbryggorna är det viktigt med fjädrande bryggförtöjning eftersom pontonens och båtens rörelser vid sjöhävning förvärrar rycket. Vid hårt väder blir det stora påfrestningar både i för och akter och det är därför nödvändigt att du har tillräckligt dimensionerat förtöjningsgods.

Vid de fasta bryggorna är det viktigt att du tänker på att förtöjningarna ska kunna klara förändringar i vattenståndet.

Har du en båtplats med vajerförtöjning i aktern rekommenderas du att fästa förtöjningslinorna korsvis i aktern.

Är du osäker på hur du ska förtöja din båt, rådfråga i fackhandeln eller prata med någon av dina bryggrannar i klubben.

Dokumentet Förtöj alltid för storm för nedladdning

Förtöj alltid för storm.pdf

Länkar med förtöjnings-tips

För att kunna öppna bilagorna nedan behöver du programmet Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis här.