Priser för båtplats

 kategoribeskrivning
avgift
medlemsavgift
0
bred båt *
 3 100 kr
 500 kr
1
stor y-bom
 2 300 kr
 500 kr
2
liten y-bom
 1 600 kr 500 kr
3
bryggplats m stolpe/vajer
 1 100 kr 500 kr
4
bryggplats m boj
 900 kr 500 kr
5
strandliggare /svaj
 500 kr 500 kr
6
medlemmar som köar för plats, samt kajaker.
 0 kr 500 kr

* Gäller endast båtar som redan finns i föreningen. Klubbens bryggor är inte dimensionerade för båtar bredare än 2,20 meter.
Comments